Psykolog Anna Højer
Toftebæksvej 64
2800 Lyngby
Mobil: +45 24 43 82 50

Autoriseret psykolog og Svensk Psykologlegitimation

Kontakt@annapsykolog.dk

Psykoterapi

Jeg tilbyder lang- og korttidsterapi for voksne og børn i mine egne lokaler i Lyngby.

Korttidsterapi

Korttidsterapien er ofte kriserelateret, og fokuserer på et afgrænset tema f.eks. skilsmisse eller dødsfald i familien. Målet med behandlingen er, at klienten får bearbejdet krisen og igen vil kunne fungere i dagligdagen.

Langtidsterapi

I langtidsterapien sker en dybere bearbejdning af forsvar og årsagen til problemer og trauma. Målet er at arbejde gennem de dybereliggende problemer og skabe nye mere adekvate handlingsmønstre samt at give en dybere indsigt, som kan hjælpe dig gennem fremtidige kriser og vanskeligheder.