Psykolog Anna Højer
Toftebæksvej 64
2800 Lyngby
Mobil: +45 24 43 82 50

Autoriseret psykolog og Svensk Psykologlegitimation

Kontakt@annapsykolog.dk

Neuropsykologiske undersøgelser

Mine klienter er kommuner og organisationer, som ønsker at gennemføre neuropsykoligiske undersøgelser af voksne og børn. I alle typer af opgaver stræber jeg efter at give et helhedsdækkende billede af personens intellektuelle såvel som følelsesmæssige kapacitet. Efter at have gennemført møder og tests skriver jeg en rapport, som beskriver mine iagttagelser, resultaterne af testene samt mine konklusioner og anbefalinger.

Voksne

Typiske spørgsmål er, hvorvidt en person er i stand til at arbejde efter langtidssygefravær, f.eks. som en følge af misbrug, hjerteanfald, samt psykiske problemer. En neuropsykologisk undersøgelse gennemføres, hvor de kognitive funktioner står i fokus f.eks. intelligens, hukommelse, koncentration, opmærksomhed og psykomotorik.

 

Børn

En typisk opgave har været at besvare spørgsmål omkring et barns følelsesmæssige og kognitive modenhed til at begynde i skolen eller aktuelle problemer i skolen. I de tilfælde er mit arbejde fortrinsvis fokuseret på barnets koncentrationsevne, evne til indlæring, kreativitet og sociale evner.